فعالیت های شرکت

شرکت سامان به اندیش (ارائه دهنده آموزش‌های عمومی و تخصصی) دارای مجوز از وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور) متشکل از کارشناسان و مدیران با سابقه دارای سال‌ها تجارب ارائه خدمات آموزشی به شاغلین بنگاه‌های اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اساتید مجرب و پیشینه علمی و اجرایی مرتبط با حیطه‌های مورد تدریس آمادگی دارد خدمات ذیل را ارائه نماید.

 مجوزهای اخذ شده توسط این شرکت :